Kabinet wikt en weegt in energiebeleid en raakt kas

ElsmanVoor u gelezen

Fiscale maatregelen met energiebelasting kunnen ook de prijs voor warmte kunstmatig verhogen. Het kabinet heroverweegt schrappen van regeling warmtenetten.

Dat blijkt uit antwoorden op vragen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op gewijzigde begrotingscijfers. In de zomer komt het kabinet met tarieven voor de energiebelasting voor 2024. Stijgingen en dalingen van de energiebelasting op gas worden in Nederland indirect doorberekend in de maximale warmteprijzen. Zo heeft de verhoging van tarieven in 2024 effect op de warmteprijs voor bijvoorbeeld restwarmte. Een deel van de warmteleveranciers rekent de energiebelasting gedeeltelijk door, blijkt uit monitoring van de prijzen door ACM. Deze warmteprijs zal niet hard geraakt worden door hogere energietarieven. Deze bedrijven hebben in de energiecrisis al wel te maken gehad met lagere rendementen.

Op 1 januari 2025 treedt de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening in werking, waarin stapsgewijs de warmteprijs meer aan kosten wordt verbonden. Op termijn zullen de wijzigingen in de tarieven van de energiebelasting dan ook geen impact meer hebben op warmteprijzen.

Subsidie warmtenetten nodig

Het ministerie gaat na signalen van warmtebedrijven de Energie Investering Aftrek (EIA) evalueren. De aftrek voor warmtenetten is geschrapt, maar warmtenetten hebben deze steun wel nodig om de business case te ondersteunen van warmtenetten. De aftrek was geschrapt omdat het ministerie dacht dat andere nieuwe steunmaatregelen voldoende waren voor beheerders van warmtenetten.

Lastige start aardwarmtecentrum

Uit de antwoorden blijkt ook dat subsidie voor het Rijswijk Centre for Sustainable Geoenergy wordt afgebouwd. Dat is het onderzoekscentrum voor onder meer geothermie. Het centrum heeft EZK gevraagd om een extra financiële impuls voor in ieder geval de komende vijf jaar, maar op dit moment zijn hier geen aanvullende financiële middelen voor. Het centrum kende een lastige start door corona en een stagnatie in aardwarmte-ontwikkeling in Nederland. Het aantal projecten stijgt nu wel gestaag, stelt het ministerie.

Bron: gfactueelhttps://www.gfactueel.nl/kabinet-wikt-en-weegt-in-energiebeleid-en-raakt-kas/