Glasteelt rendeert goed, vertrouwen is somber

ElsmanVoor u gelezen

De vraag naar glasgroente zal op peil blijven. Volgend jaar verbetert de koopkracht en gezondere voeding zal ook de komende jaren een thema blijven voor consumenten. Toch zien de telers zorgen opdoemen.

ABN Amro voorziet dat het de komende jaren met de telers van groente onder glas goed zal blijven gaan. In 2022 en ook dit jaar liepen de productievolumes terug, doordat telers hun productieseizoen aanpasten aan de hoge gasprijzen. Door betere productprijzen en opbrengsten uit energieverkoop bleven de inkomens echter op peil.

Komend jaar verwacht ABN Amro weer een 5% volumestijging. “De toename van de volumes kunnen mogelijk de prijs wat drukken. Daar staat tegenover dat een aantal kosten juist stijgt. Zo nemen de arbeidskosten toe en is de rente gestegen. Andere kosten, zoals van kunstmest en gas, liggen juist weer lager en zullen minder volatiliteit vertonen dan de afgelopen twee jaar”, aldus de bank.

Vertrouwen glastuinbouw daalt

Opvallend is volgens de analisten van ABN Amro dat de vooruitzichten feitelijk niet zo slecht zijn, maar de Agrovertrouwensindex voor de hele land- en tuinbouw toch een dalende lijn laat zien. Dat geldt in versterkte mate voor de glastuinbouw: de stemmingsindex, die de toestand op het bedrijf nu aangeeft is positief, maar het vertrouwen in de toekomst is veel somberder. Het algeheel vertrouwen in de glastuinbouw is daardoor naar iets onder nul gezakt, -0,3 om precies te zijn. Ter vergelijking: het vertrouwen in de opengrondstuinbouw scoort +10,6. Als mogelijke verklaring voert ABN Amro aan dat juist de glastuinbouw voor een grote verduurzamingsuitdaging staat, met de door het kabinet aangekondigde verhoging van de energiebelasting.

Bron: Groenten & Fruit

#glasteelt #glasgroente #koopkracht #telers #consumenten #gasprijzen #energieverkoop #volumestijging #arbeidskosten #gas #glastuinbouw #verduurzamingsuitdaging #energiebelasting