De overheid moet er ernstig rekening mee houden dat geraamde inkomsten door fiscale klimaatmaatregelen voor de glastuinbouw niet gehaald worden.

ElsmanVoor u gelezen

Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een onderzoek dat na de goedkeuring van maatregelen is gepubliceerd. De onzekerheidsstudie wordt altijd voor goedkeuring gepubliceerd, maar door het krappe tijdspad is dit nu achteraf bekendgemaakt. Er geldt volgens CPB een hoge onzekerheid voor de geraamde opbrengst voor maatregelen als ‘Afschaffen verlaagd tarief glastuinbouw’ en ‘CO2-heffing glastuinbouw’ plus de regeling ‘Beperken inputvrijstelling voor elektriciteitsopwekking’.

Gedragseffect

Volgens de onderzoekers is uitgegaan van een gedragseffect voor toekomstig gasverbruik, maar is dit gedragseffect bijzonder onzeker. Het is een standaard gedragseffect gebaseerd op een prijselasticiteit van –0,2. Dit schat het verbruik in bij hogere kosten. Ook wordt in de raming rekening gehouden met de oorlog in Oekraïne en de effecten ervan op de wereldmarkt voor energieprijzen. Dat geldt ook voor de geraamde besparingsmaatregelen in de voorspelling. De meest recente gegevens daarover ontbreken in de raming waardoor deze onzeker wordt, stelt het CPB.

Vanaf 2025

Voor de regeling ‘Afschaffen verlaagd tarief glastuinbouw’ wordt verwacht dat in 2025 € 22 miljoen extra belasting wordt geheven. Voor de regeling ‘CO2-heffing glastuinbouw’ is de verwachte opbrengst in 2025 al € 67 miljoen. Dat is een ongeveer gelijk geraamde opbrengst voor de maatregel ‘Beperken inputvrijstelling voor elektriciteitsopwekking. Verwacht wordt dat het gasverbruik in 2030 door deze maatregelen op een niveau ligt van 53% van het verbruik van 2021.

Bron: GFactueel.nl

#klimaatmaatregelen #Co2heffing #glastuinbouw #elektriciteitsopwekking #gedragseffect #energieprijzen #gasverbruik