Verbazing om biomassa-draai van Timmermans

ElsmanVoor u gelezen

Het verbranden van houtige biomassa moet niet meer worden aangemerkt als ’duurzame energiebron’. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dat bepaald. Opvallend: ook PvdA/GL-voorman Frans Timmermans steunt plots het verzet tegen houtverbranding, terwijl hij als Eurocommissaris juist beweerde dat het stoken van biomassa een noodzakelijk alternatief is voor ’fossiele’ brandstoffen.

De Dierenpartij kwam met een motie om de biomassaban in Europees verband te bepleiten. Volgens Kamerlid Christine Teunissen waarschuwt het RIVM al sinds 2018 voor gezondheidsschade door energieproductie op basis van houtige biomassa. Ook uit de nationale klimaatraadpleging blijkt dat het overgrote deel van de Nederlandse burgers tegen het importeren van hout is om hier op te stoken. 105 Kamerleden schaarden zich dan ook achter de motie. Alleen VVD, BBB, CDA, Denk, CU en de SGP steunden de motie niet.

Dat uitgerekend PvdA/GL nu ook bij het rijtje tegenstanders van houtstook kan worden geschaard, noemt Fenna Swart, de voorzitter van het landelijke Comité Schone Lucht, ’goed nieuws voor onze bossen en biodiversiteit’. Toch zegt ze dat het ’ongekend ironisch’ is dat deze motie nu wordt gesteund door de partij van Frans Timmermans. „Hij was nog niet lang geleden als Eurocommissaris de grootste pleitbezorger van grootschalige biomassaverbranding in Brussel. Onder zijn bewind heeft gesubsidieerde biomassaverbranding kunnen uitgroeien tot een van de grootste ecologische rampen wereldwijd. Het nu steunen van deze motie is dus minimaal ongeloofwaardig en absurd.”

’Subsidietrein’

Volgens Swart – in het verleden ook actief geweest voor GL – heeft Timmermans de deur juist opengezet naar extra houtverbranding. „Wat Timmermans nu ook steunt, we zijn de komende vijf tot vijftien jaar niet af van biomassa, waarvoor de meeste subsidies al zijn vergeven (zoals aan Vattenfall) of beloofd (zoals aan RWE). Die subsidietrein dendert dankzij Timmermans op volle kracht voort en die krijg je met de beste moties van de wereld voorlopig niet meer tot stilstand. Degenen hiervoor verantwoordelijk zullen zich hiervoor op een dag moeten verantwoorden, met of zonder gesteunde motie”, oordeelt zij.Eerder liet klimaatminister Rob Jetten (D66) overigens al weten dat het ontmoedigen van ’houtige biogrondstoffen’ volgens hem ’onwenselijk’ is, ’in verband met onze ambities en doelstellingen voor een klimaatneutrale, fossielvrije en circulaire samenleving’.

Volgens Jetten kennen ’houtige biogrondstoffen’ namelijk vele vormen en toepassingen. „Dit kan bijvoorbeeld gaan over het genereren van industriële stoom, het gebruik van hout in de bouw, de productie van geavanceerde biobrandstoffen voor lucht- en scheepvaart en toepassingen in de biochemie zoals de productie van bioplastics als vervanging van fossiele plastics. Een ontmoediging van houtige biogrondstoffen zou dan ook vergaande gevolgen hebben voor een zo hoogwaardig mogelijke toepassing van biogrondstoffen en daarmee het realiseren van een klimaatneutrale en circulaire samenleving.”

Bron: De Telegraaf

#biomassa #duurzaam #energiebron #houtverbranding #fossielebrandstoffen #gezondheidsschade #energieproductie #klimaat #subsidie #klimaatneutraal #biogrondstoffen #