Vind maar eens de juiste bedrijfsleider

ElsmanColumn, Nieuws

Wij mogen veel tuinbouwondernemers begeleiden en helpen hen om op een financieel zo slim mogelijke manier hun ambities te bereiken.
Wij maken regelmatig mee dat een ondernemer behoefte krijgt aan een stabiele “rechterhand,” maar de praktijk wijst uit dat veel ondernemers – al dan niet door ervaringen uit het verleden – huiverig zijn om zo’n vrouw of man aan te nemen.

Wij hebben veel ervaring in vinden van de juiste match: Door middel van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) brengen wij eerst de persoonlijkheid van ondernemers in kaart en krijgen zij inzicht in hun gedrag in verschillende (werk)situaties. Met deze informatie kunnen wij vervolgens op zoek naar kandidaten die complementair zijn aan de ondernemer. De praktijk wijst uit dat we er vaak in slagen om een stabiel en goed functioneert team samen te stellen.

Dus: Heeft u behoefte aan een goede bedrijfsleider of meewerkend voorman of – vrouw, laat u zich dan eens informeren over onze mogelijkheden.
Voor meer informatie over ons, kunt u kijken op http://elsmanleadsoft.eu/