Weg vrij voor 0% op btw op AGF

ElsmanVoor u gelezen

Na een impasse van jaren, zijn de Europese ministers van Financiën het gisteren eens geworden om lidstaten de mogelijkheid te bieden om het btw tarief op 0% te zetten. Volgens de huidige Europese wet- en regelgeving is het minimale btw percentage dat toegepast mag worden nog 5%. De Nederlandse overheid heeft het BTW percentage op 1 januari 2019 zelfs verhoogd van 6% naar 9%. Verwacht wordt dat het nieuwe akkoord tussen de Europese ministers van Financiën begin 2022 zal worden omgezet in Europese wetgeving. GroentenFruit Huis pleit al jaren voor een lager btw-tarief op groenten en fruit om op deze wijze een bijdrage te leveren aan een meer gezonde leefstijl en is blij met deze ontwikkeling.

Lobby GroentenFruit Huis
Vorig jaar oktober heeft GroentenFruit Huis, samen met het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit en de coalitie Gezonde Boodschappen, het manifest ‘Investeren in een gezonde toekomst’ aangeboden aan zowel staatssecretaris Blokhuis als aan de vaste Kamercommissie van VWS van de Tweede Kamer. Begin van het jaar heeft GroentenFruit Huis diverse politieke partijen in de Tweede Kamer weten te overtuigen om de btw-verlaging op groenten en fruit mee te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. Nu een nieuwe regering snel vorm lijkt te krijgen, is het aan de coalitiepartijen om de veelgehoorde oproep tot een btw-verlaging op groenten en fruit naar 0% daadwerkelijk te realiseren.

Janine Luten, directeur GroentenFruit Huis: “De mogelijkheid die vanuit Brussel wordt geboden om een nultarief op groenten en fruit in te kunnen voeren zien wij als een doorbraak. Wij hopen dat het nieuwe kabinet dit nu ook meeneemt in een nieuw regeerakkoord. Dit is een geweldige kans om gezonde voeding voor iedere Nederlander toegankelijk te maken. Een gezonde leefstijl heeft een grote meerwaarde voor onze samenleving. De pandemie heeft dat helaas zeer pijnlijk duidelijk gemaakt.”

Lagere inkomens steeds meer op achterstand
Een lager btw-tarief op groenten en fruit als productcategorie is zeer welkom in een tijd van hoge inflatie. Uit eerder onderzoek bleek dat een btw-verhoging van 6 naar 9% per 1 januari 2020 de barrière voor veel Nederlanders om te kiezen voor groenten en fruit verder heeft verhoogd en dat dit met name de lagere inkomensgroepen heeft geraakt. GroentenFruit Huis vraagt het nieuwe kabinet dan ook met klem om te investeren in een gezonde toekomst. Het bevorderen van een gezond eetpatroon met veel groenten en fruit zal zich zeker terug verdienen.

Bron: groentenfruithuis.nl