Bacteriën in grondwater kunnen pesticiden afbreken

ElsmanGeen categorie

Pesticiden in het grondwater kunnen met behulp van bacteriën worden afgebroken. Dat blijkt uit onderzoek van microbiologe Andrea Aldas-Vargas van Wageningen University & Research. Ze verzamelde watermonsters uit de monitoringputten en voegde lage concentraties pesticiden toe in het laboratorium. Ze ontdekte dat de bacteriën in het grondwater de pesticiden niet afbreken onder de natuurlijke zuurstofloze omstandigheden, maar dat dit wel gebeurt na toevoeging van zuurstof en organische stof.

De huidige wetgeving verbiedt toevoeging van zuurstof en organische stof bij de zuivering van water voor drinkwater, omdat de gevolgen onbekend zijn. Nora Sutton van de leerstoelgroep Milieutechnologie van Wageningen University & Research heeft vorig jaar een VIDI-beurs van de NWO gekregen voor nader onderzoek. Ze wil een technologie ontwikkelen voor de biologische afbraak van pesticiden in grondwater.

Haar collega Andrea Aldas-Vargas legde met het promotieonderzoek dat zij doet de basis voor deze technologie. Ze verzamelde veel informatie over de samenstelling van de bacteriegemeenschappen in grondwater. Ook leverde ze inzichten over de selectiedruk van de bacteriën in grondwater. Die leven onder lastige omstandigheden, want de pesticiden komen incidenteel in lage concentraties voor in het grondwater en zijn daarmee een onzekere voedingsstof voor de bacteriën.

Nora Sutton wil de milieuomstandigheden in de bodem en het grondwater voor de bacteriën optimaliseren zodat deze de pesticiden in het grondwater kunnen afbreken. Tegelijkertijd gaat ze de risico’s en onvoorziene effecten van dat ingrijpen onderzoeken. Vervolgens kan de overheid besluiten of en onder welke voorwaarden de technologie beschikbaar komt om pesticiden af te breken in het grondwater.
Bron agriholland.nl