Slot op elektriciteitsnetwerk is onaanvaardbaar

ElsmanVoor u gelezen

Netbeheerder TenneT heeft woensdag  8 juni bekendgemaakt dat het elektriciteitsnetwerk in Noord-Brabant en in Limburg dusdanig vol zit, dat er geen grootverbruikers meer aangesloten kunnen worden. Dit kan onacceptabele gevolgen hebben voor de economie, de energietransitie en vele maatschappelijke opgaven in Zuid-Nederland, stellen de gedeputeerden met de portefeuille Energie in Limburg en Noord-Brabant. Zij roepen TenneT en het Rijk op om samen met de regio en marktpartijen zo snel mogelijk tot een actieplan te komen voor meer en slimmere capaciteit op het elektriciteitsnetwerk.

Nieuwe grote aansluitingen voor het afnemen en terugleveren van elektriciteit komen voor onbepaalde tijd in de wachtrij te staan. De impact van de beslissing van netwerkeigenaar TenneT zal enorm zijn, stellen de provinciebestuurders. Duidelijk is dat nieuwe bedrijven zich niet kunnen vestigen in Brabant of Limburg als ze een grootverbruikersaansluiting nodig hebben. Maar ook bestaande bedrijven kunnen niet investeren in een uitbereiding van de huidige aansluiting.

De beslissing van Tennet heeft ook grote gevolgen voor de energietransitie. Zo kunnen bijvoorbeeld centrale aansluitingen in hoogbouw of in wijken die centrale warmtepomp of aansluiting op een warmtenet overwegen, tegen aansluitingsproblemen aanlopen. Bedrijven en organisaties kunnen niet overstappen van fossiele energiebronnen naar stroom. Daar komt bij dat windparken en zonneweiden die wel een vergunning maar nog geen aansluiting hebben, niet aangesloten kunnen worden, laat staan initiatieven die nog aan de vergunningprocedure moeten beginnen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) constateerde in maart dat de investeringsplannen van de netbeheerders de tekorten op de elektriciteitsnetten in de komende 10 jaar niet zouden kunnen oplossen. Dat 3 maanden later TenneT deze beslissing al moet nemen voor Zuid-Nederland heeft de provincies overvallen. De ACM pleit voor een gezamenlijke aanpak met onder meer de minister voor Klimaat en Energie, decentrale overheden, netbeheerders en marktpartijen. De provincie Noord-Brabant en Limburg ondersteunen zo’n aanpak en willen zo snel mogelijk tot een actieplan komen voor meer en slimmere capaciteit op het elektriciteitsnetwerk.

Bron: AgriHolland