Staghouwer: banken hebben rol in overeind houden glassector

ElsmanVoor u gelezen

De glastuinbouw kan fors meer subsidie verwachten op energie-investeringen, maar noodsteun moet van banken komen.

Dat zei minister Henk Staghouwer van LNV in een ingelast commissiedebat tuinbouw en visserij op dinsdag 6 juli. Staghouwer zegde daar toe zich in te zetten het beschikbare budget voor de subsidieregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) fors te verhogen door gelden naar voren te halen. Daardoor zou dit jaar niet € 25 miljoen, maar € 60 miljoen subsidie beschikbaar komen voor energie-investeringen in kassen. Het huidige verhoogde budget van € 25 miljoen is reeds overtekend.

De maatregel kan daadwerkelijk telers helpen te besparen op energiekosten die zijn opgelopen door de oorlog in Oekraïne.

Overeind houden sector

Over eerder toegezegde noodsteun wees Staghouwer naar banken die een rol hebben in het overeind houden van de glastuinbouw. “Er is een borgstellingsregeling voor LNV die is generiek en beschikhaar voor glastuinbouw. Er is nu geen andere mogelijkheid dan deze regeling. Ik heb nog overlegd om nog een borgstelling in te richten, maar het antwoord is dat het de lijn van het kabinet is om geen aanvullende steun te verlenen.” VVD-kamerlid Peter Valstar noemde de eerdere toezeggingen van de minister voor een borgstellingsregeling daarmee een wassen neus. Coalitiegenoot D66 toonde zich met GroenLinks en Partij voor de Dieren juist kritisch op noodsteun aan bedrijven die duidelijk te weinig hebben gedaan aan verduurzaming.

Ministeries werken langs elkaar heen

Staghouwer zegde wel toe met een Kamerbrief te komen over de tuinbouw in Limburg en de mogelijkheden om te verduurzamen na het definitief verbieden van geothermie in één bestaande bron in Horst.

Ook wil Staghouwer kijken naar de kritiek van politieke partijen dat de ministeries van LNV (landbouw) en EZK (Economische Zaken en Klimaat) nu langs elkaar heen werken. Zo zou bij EZK niet voldoende gevoel zijn over de urgentie van geothermie en problemen van de glastuinbouw. De ministeries werken te veel als eilandjes, wat zorgt voor een gebrek aan daadkracht, stellen de partijen. Staghouwer noemde minister Rob Jetten van EZK juist ‘een goede sparringspartner’ bij verduurzaming van de glastuinbouw. De minister moet wel bij zijn collega van Financiën langs om de extra gelden voor EG-regeling ook daadwerkelijk naar voren te halen, zoals beloofd.

Bron: Groenten & Fruit