Inzichten om werknemers van buiten de land- en tuinbouw aan te trekken

ElsmanVoor u gelezen

Sparkey | Motivaction deed onderzoek onder 1268 Nederlanders van 18-67 jaar die werken of open staan om te werken. Van hen geeft 28% aan open te staan voor een carrière in de land- en tuinbouw. Het afwisselende werk, werk in verbinding met de natuur en de maatschappelijke betekenis van het werk noemen ze daarbij als belangrijkste beweegredenen.

Sparkey | Motivaction deed het onderzoek in het kader van het project ‘Werken in de land- en tuinbouw’ dat wordt uitgevoerd door LTO Noord, in samenwerking met ZLTO, LLTB, Glastuinbouw Nederland, NFO, POV en KAVB. Geconcludeerd wordt dat het grootste deel van de respondenten totaal geen beeld heeft bij werken in de land- en tuinbouw maar wel een positieve grondhouding heeft. Daarnaast blijkt dat een groot deel van de respondenten er slechte arbeidsvoorwaarden verwacht.

LTO Noord, ZLTO, LLTB, Glastuinbouw Nederland, NFO, POV en KAVB doen een aantal aanbevelingen richting werkgevers in de land- en tuinbouw die op zoek zijn naar personeel:

1.    Wees helder over arbeidsvoorwaarden
Mensen verwachten dat ze als werknemer in de land- en tuinbouw slecht gaan verdienen. Werkgevers kunnen concreet een salarisindicatie in de vacature-omschrijving benoemen om kandidaten te verrassen. 

2.    Geef een duidelijk beeld van de functie
De meerderheid van de Nederlandse beroepsbevolking heeft geen duidelijk beeld van de land- en tuinbouw. Werkgevers kunnen de vacature of hun website gebruiken om een duidelijk beeld te geven van hun bedrijf en de werkzaamheden, bijvoorbeeld door gebruik van foto’s, video’s en een omschrijving van een werkdag. 

3.    Speel in op verbinding met de natuur
Veel werkenden geven aan dat ze buiten werken en werken in verbinding met de natuur en/of dieren een aantrekkelijke kant vinden van de land- en tuinbouw. Werkgevers kunnen dit benoemen als positieve kant van het werk in vacatureteksten als de werkzaamheden vooral buiten plaatsvinden.  

4.    Speel in op werk met maatschappelijke betekenis
Vooral mensen met hoger opleidingsniveau geven aan dat werken in de land- en tuinbouw hen aanspreekt omdat het werk maatschappelijke waarde heeft. Hier kunnen werkgevers gebruik van maken in vacatureteksten voor kaderfuncties zoals HR, administratie, sales en leidinggevende functies.

5.    Geef een duidelijk beeld van de werk-privébalans
Werkzoekenden verwachten dat werknemers in de land- en  tuinbouw lange dagen maken en geen goede werk-privébalans hebben. Werkgevers kunnen in hun vacatures een duidelijk beeld geven van de werktijden en benoemen als de vacature ook uit te voeren is voor parttimers, scholieren of bijvoorbeeld juist onder schooltijd. 

bron: agriholland.nl