Verduidelijking bij regelgeving WKK’s

ElsmanVoor u gelezen

In verband met de aanpassing van de Verordening (EU) 2016/631 gelden vanaf 17 mei 2018 aangepaste eisen in de Netcode voor nieuwe generatoren van WKK’s. Voor installaties die op 17 mei 2018 reeds op het net waren aangesloten, of waarvoor een koopovereenkomst is gesloten tussen 17 mei 2018 en 27 april 2019, gelden deze eisen niet. Bij Glastuinbouw Nederland merken ze dat er onduidelijkheden zijn over bestaande installaties. Daarom geeft Alexander Formsma onderstaande verduidelijking van de regelgeving. 

Voor een bestaande WKK-installatie, die wordt herplaatst op een andere locatie, moet volgens de regelgeving, de CE-markering worden herzien. Daarmee moet worden voldaan aan de laatste wet- en regelgeving en hiermee automatisch aan de nieuwe Netcode.
Dit heeft onder andere consequenties voor de generator en de elektrische installatie. In veel gevallen moet de generator worden vervangen door een zwaardere versie om te voldoen aan de eisen. Ook zijn uitgebreider beveiligingsapparatuur benodigd. Dit is ongeacht wat de zwaarte van de netaansluiting is, of dat er eerder al een WKK op de locatie aanwezig was.

Geactualiseerde CE-markering
Voor installaties groter dan 1 MW is het tevens zaak vanuit de fabrikant van de installatie een certificaat te ontvangen van onafhankelijke goedkeur voor het voldoen aan de nieuwe eisen van de Netcode. Het herplaatsen van een bestaande WKK, met een generator die niet voldoet aan de eisen van de Netcode, kan ertoe leiden dat de netbeheerder eist dat de WKK wordt afgesloten. Voor ondernemers is het daarmee belangrijk dat er ook bij een herplaatsing van een WKK-gasmotor goed wordt gecontroleerd dat een WKK is voorzien van een geactualiseerde CE-markering.

Tevens is het van belang dat een aangeslotene aan de netbeheerder een melding doet als er een WKK wordt geplaatst achter een aansluiting. Ook bijvoorbeeld als een bestaande WKK wordt herplaatst naar een andere locatie of van eilandbedrijf naar netparallel gaat (en dus wordt aangesloten op het net). Zonder melding is een WKK illegaal aangesloten en loopt een ondernemer het risico later alsnog te worden afgesloten.

Bron: Groentennieuws