LNV-minister voorlopig tevreden met 0,4 Mton externe CO2 voor glastuinbouw

ElsmanVoor u gelezen

Telers staan te springen om CO2 uit de industrie te gebruiken. Dat is al jaren zo, maar nog altijd is het niet vanzelfsprekend dat CO2 ook echt de kassen bereikt. VVD-Kamerlid Valstar wil dat het kabinet het hergebruik van CO2 daarom gaat stimuleren, waarmee de glastuinbouw voor verduurzaming geholpen is. 

De motie van Valstar over Carbon capture and utilisation (CCU) werd door de Tweede Kamer al aangenomen in mei dit jaar. Kersvers LNV-minister Adema ging er in een brief aan de Tweede Kamer op 19 oktober op in. In de SDE++-ronde van 2021 is aan 11 CCU-projecten een subsidie toegekend. 

Deze projecten zorgen samen voor een beschikbaarheid van
0,4 Mton externe CO2 voor de glastuinbouw. Hiermee is de 2 Mton die
afgesproken is in het Klimaatakkoord nog niet bereikt, weet de minister, maar het is volgens hem ‘een dusdanig grote stap in de goede richting’ dat additionele inzet op dit moment niet nodig lijkt, stelt hij. De minister beschouwt de motie als afgedaan. 

Met een al aangekondigde aanpassing van de basisbedragen voor CCS (afvang en opslag van CO2, bijvoorbeeld in de Noordzeebodem) meent de minister dat die bedragen meer in verhouding staat tot de bedragen van CCU. CCU moet aantrekkelijker gemaakt worden willen industriepartijen ervoor kiezen CO2 niet in de grond te stoppen, maar aan kassen te leveren. Adema verwacht een ‘gunstig effect’ van de aanpassing (met de Tweede Kamer gedeeld in dit document). 

Bron: BPnieuws