Energiebesparingsplicht kost glastuinbouw circa 12 miljoen euro per jaar

ElsmanVoor u gelezen

De energiebesparingsplicht zal in de glastuinbouw leiden tot maximaal 12 miljoen aan extra investeringen per jaar. Dat meldt minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat in de Nota van toelichting bij ontwerp-Besluit vanwege actualisatie energiebesparingsplicht voor milieubelastende activiteiten die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Jetten heeft in overleg met minister Adema van LNV besloten om vanaf 2023 ook de glastuinbouw onder de energiebesparingsplicht te laten vallen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft aangegeven dat volgens de gegevens van de Landbouwtelling 2021 er tenminste 4.633 kaslocaties zijn. Van deze kaslocaties waren er volgens de cijfers van het CBS in 2020 ongeveer 2.030 locaties met een dusdanig energiegebruik dat ertoe zal leiden dat voor deze milieubelastende activiteiten waarschijnlijk de onderzoeksplicht van toepassing zal zijn. De investeringskosten voor deze 4.633 locaties bedragen dan in totaal 11.582.500 euro tot 12.740.750 euro per jaar.

De lasten kunnen lager liggen omdat er mogelijk al energiebesparende maatregelen door de sector zijn uitgevoerd, vanwege de deelname aan het CO2- sectorsysteem. Bovendien is de glastuinbouw een energie-intensieve sector waardoor er in verhouding tot andere sectoren relatief veel aandacht voor energiebesparingsmogelijkheden zou kunnen zijn. Gezien de diversiteit van de glastuinbouwsector, ontwikkelingen in de glastuinbouw, de huidige energieprijzen en de al bestaande energiebesparingsinstrumenten is de broeikasgasemissiereductie van de energiebesparingsplicht niet te bepalen.

Bron: AgriHolland