Vijlbrief: nadenken over vervanging aardwarmteputten

ElsmanVoor u gelezen

De overheid moet er rekening mee houden dat bestaande aardwarmteputten vervangen dienen te worden en moet vervanging in de Mijnbouwwet regelen.

Dat schrijft staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer over de Mijnbouwwet. Vijlbrief schrijft dat hij nu niet ingaat op verzoeken van bijvoorbeeld Energie Beheer Nederland (EBN) om de regelgeving grondiger te wijzigen voor aardwarmte. Op termijn is dat wellicht wel nodig, schrijft hij. “Zo is het bijvoorbeeld goed om na te denken over hoe een warmtenet langdurig kan worden voorzien van aardwarmte. Een aardwarmtedoublet zal gemiddeld 30 jaar voldoende warm water produceren. Het is dan ook noodzakelijk voor de continuering van de aardwarmtelevering dat tijdig nieuwe doubletten worden aangelegd.”

Eén doublet bestaat uit een put voor het oppompen van water en één put die het water terugvoert naar de ondergrond.

Vergunningsstelsel al veranderd

Bij aardwarmte was al geconstateerd dat het huidige vergunningstelsel minder passend was. In februari 2022 heeft de Tweede Kamer daartoe een wijziging van de Mijnbouwwet aangenomen, waarin het vergunningstelsel beter aansluit op de huidige praktijk. Vijlbrief onderstreept dat dit wetsvoorstel uitgaat van de huidige markt voor duurzame warmte en dat op de langere termijn dus opnieuw wijzigingen mogelijk kunnen zijn.

Wijzigingen korte termijn

Vijlbrief kondigt aan dat hij voor de Mijnbouwwet een aantal wijzigingen voorbereidt voor de korte termijn. Voor grote wijzigingen voor aardwarmte noemt hij het te vroeg, omdat deze markt nog in ontwikkeling is. De Mijnbouwwet kan wel zaken beter regelen op het vlak van inspraak. Voor het verkrijgen van draagvlak moeten mijnbouwbedrijven meer in verbinding komen met de regio. Vijlbrief: “Dat betekent niet dat iedereen tevreden moet zijn, maar wel dat bestuurders en bewoners voldoende betrokken worden bij de vergunningverlening en dat de (proces)stappen helder zijn.”.

Bron: gfactueel