Meer subsidiekansen in nieuwe SDE++-ronde

ElsmanVoor u gelezen

In een nieuwe ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) maken subsidieaanvragen met inzet van minder rendabele technieken meer kans op subsidie, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er is 8 miljard euro subsidie beschikbaar.

Ondernemers kunnen van 6 juni tot en met 6 juli subsidie gaan aanvragen. ‘In de nieuwe aanvraagronde van de SDE++ zorgen zogenaamde ‘hekjes’ ervoor dat technieken die werken met lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen meer kans maken op subsidie’, zo geeft de RVO aan. ‘Hiervoor is in 2023 budget gereserveerd, omdat deze nu nog minder rendabel zijn, maar op de lange termijn wel belangrijk zijn voor de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie).’ Er is nog wel een voorbehoud: de Europese Commissie moet de toepassing van deze hekjes in 2023 nog goedkeuren.

Geen plafonds opwek elektriciteit op land en CSS

In 2023 is er geen productieplafond meer voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit op land. Ook vervalt het plafond voor afvang en opslag van CO2 (CCS). ‘Met de introductie van hekjes is er voor de andere technieken namelijk voldoende ruimte in het subsidiebudget. Dit betekent voor ondernemers dat er bij subsidieaanvragen voor deze technieken geen projecten worden afgewezen op basis van een maximum aan productie.’ Er is één nieuwe categorie toegevoegd in de regeling: de lucht-water-warmtepomp. Ondernemers in de glastuinbouw kunnen voor deze techniek ook subsidie aanvragen.

Extra eis kleine zonnepanelenprojecten

Door de krapte op het elektriciteitsnet gaat er mogelijk ook een extra eis voor zon-PV-projecten kleiner dan 1 MWp gelden. Productie-installaties mogen in dat geval maximaal 50 procent van het piekvermogen van de zonnepanelen terugleveren aan het elektriciteitsnet. In 2022 was dit alleen voor zon-PV-projecten groter dan 1 MWp. De RVO toetst nu samen met het ministerie en netbeheerders of deze wijziging voor alle partijen uitvoerbaar is.

Mogelijkheid tot opnieuw indienen van project

Ondernemers met een subsidiebeschikking uit een eerdere ronde kunnen in deze ronde mogelijk ook opnieuw een aanvraag indienen. Het gaat daarbij om projecten die zij niet meer kunnen realiseren onder de voorwaarden van de toen afgegeven beschikking. Voor het indienen van een nieuwe aanvraag moeten zij dan wel een verzoek met motivatie bij RVO indienden om de bestaande beschikking in te trekken. Na de beoordeling van dit verzoek neemt RVO de nieuwe aanvraag in behandeling. Hierbij concurreert het project voor het subsidiebudget opnieuw met alle andere aanvragen. Bron: accountancyvanmorgen.nl

Heeft u, na het lezen van dit artikel, vragen? Of wilt u samen met ons nadenken over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neemt u dan contact met ons op. Bel +31(0)416 724 385 of mail naar: info@elsman.eu