Glastuinbouw Brabant nog meer op slot

ElsmanVoor u gelezen

Verduurzaming en groei van tuinbouwbedrijven onzekerder door Brabantse stop vergunningen.

Hoe kunnen tuinbouwbedrijven in Noord-Brabant nog verplaatsen naar een concentratiegebied, uitbreiden in een buitengebied of verduurzamen? Die vraag doemt op nu de provincie Noord-Brabant vergunningverlening tijdelijk stillegt. Het gaat om aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden. De provincie doet dat omdat de Brabantse natuur verslechtert, zo zou blijken uit een natuurpeiling.

Verplaatsingsregeling

De provincie Noord-Brabant wil een verplaatsingsregeling invoeren (Glas voor Glas), om bedrijven buiten concentratiegebieden te helpen groeien. De provincie werkt aan verduurzaming via warmtenetten en aardwarmte en wil solitaire glastuinbouwbedrijven dus meer ruimte geven. Maar wat is die ruimte die de provincie probeert te scheppen voor glastuinbouw straks waard?

Nu al zitten veel glastuinbouwbedrijven feitelijk op slot door stikstofmaatregelen. Zij bleven voorheen buiten veel stikstofeisen door hun lage uitstoot. Echter, de laatste jaren zijn ook deze bedrijven niet meer vrijgesteld voor de Wet natuurbescherming. Nu de provincie de vergunningsbehandeling voor uitbreiding of nieuwbouw stillegt, valt alles stil en dat is zuur, vindt Mari van den Heuvel, voorzitter van het regiobestuur Brabant van Glastuinbouw Nederland

“Ik moet zeggen, er gebeurt van alles door de provincie met een verplaatsingsregeling en gesprekken over warmtenetten, maar alles komt nu stil te liggen. Als glastuinbouw streven we naar fossielvrij in 2040 en ook met doelstellingen in 2030, maar als we niets mogen, houdt het ook op. Als je een aardwarmteput wilt bouwen of een warmtenet wilt aanleggen komt er stikstof vrij. Dat is nu allemaal ‘on hold’ gezet.”

Jean Aerts, bestuurder bij Glastuinbouw Nederland met stikstof in zijn portefeuille, is ook enorm geschrokken van de maatregel. Het stikstofdossier is ook voor de glastuinbouw een taai dossier geworden. Hij wees persoonlijk stikstofminister Van der Wal al op de disproportionele kant van het stikstofdossier voor de glastuinbouw, die opgeteld voor 0,3 procent verantwoordelijk is voor de uitstoot van stikstofoxiden in Nederland, maar wel 10 procent van de stroom maakt.

Natuuronderzoek met veel onzekerheid

Aerts weet dat veel zaken al stil lagen, maar nu nog onzekerder worden. Zo kon een scan proefboring naar aardwarmte in Deurne al niet doorgaan, omdat daarvoor drie tot vier dagen een dieseltruck moet draaien. Nu wordt een aanvraag niet eens meer behandeld. “Het is een hopeloos dossier geworden. Ik ben bang dat we verzanden.” Wat zuur is voor de bedrijven, is volgens Aerts dat de natuuronderzoeken veel onzekerheden bevatten. Daar is het hele stikstofdossier voor de Nederlandse overheid ook mee omgeven, beseft hij. Het besluit van Noord-Brabant illustreert dan ook hoe hopeloos het stikstofdossier geworden is, zegt hij.

Bron: gfactueel