Verhoging minimumloon stelt glastuinbouw voor uitdaging

ElsmanVoor u gelezen

Eind dit jaar loopt de cao Glastuinbouw af. Het is inmiddels duidelijk dat het nieuwe wettelijk minimumloon fors omhoog gaat. Glastuinbouw Nederland gaat in gesprek met de vakbonden over de gevolgen voor het loongebouw van de sector.

Wettelijk minimumloon
In het loongebouw van de glastuinbouwsector is de entree van schaal B gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Per 1 januari 2024 veranderen de rekenregels voor het wettelijk minimumuurloon. Iedere werkgever moet voor het uurloon rekenen met fictief 36 uur. Dit is ongeacht de duur van de werkweek in de cao, bij ons 38 uur. Deze nieuwe rekenregel betekent een extra verhoging van het uurloon in B1 van circa 5%.

Verhoging wettelijk minimumloon 1-1-2024
Naast de nieuwe rekenregel voor het uurloon wordt het wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 ook geïndexeerd. De nieuwe rekenregels en de indexatie samen maken dat het nieuwe minimum uurloon op 1 januari 13,27 euro wordt.

Voor het loongebouw in de cao van de glastuinbouw betekent dit dat zonder nieuwe cao afspraken de uurlonen in B1 tot en met B5, C1 en C2, D1 en D2 en tot slot E1 onder het minimum uurloon uitkomen. In deze schalen en treden zal in ieder geval vanaf 1 januari 13,27 euro per uur betaald moeten worden.

Loongebouw
In het loongebouw van de glastuinbouw is de entree van schaal B gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Veel medewerkers stromen ieder jaar op deze schaal in. Hoe bied je medewerkers nog perspectief op salarisgroei in schaal B?

Ook de start salarissen van C, D en E komen onder het minimumloon uit. Hoe doe je recht aan het verschil in zwaarte van werk en salarisschalen ook bij de aanvangssalarissen? Deze vragen is Glastuinbouw Nederland aan het verkennen met de vakbonden.

Voorstellen brieven
Loon en loonschalen mogen nog zo belangrijk zijn, in een cao komen ook andere zaken aan bod. Glastuinbouw Nederland heeft afgesproken op 30 november voorstellen brieven uit te wisselen over het brede pakket aan onderwerpen voor de cao-tafel.

De cao-onderhandelingen volgen
Glastuinbouw Nederland sluit samen met Plantum en LTO Nederland de cao af. Aan vakbondszijde nemen FNV en CNV vakmensen deel.

Bron: Glastuinbouw Nederland

#minimumloon #glastuinbouw #cao #loongebouw #vakbonden #uurloon #salarisschaal #salarissen