Nieuwe subsidie moet glastuinbouw toch aan warmtenet helpen

ElsmanVoor u gelezen

Glastuinbouwondernemers krijgen een nieuwe subsidiemogelijkheid aangereikt. Het gaat om de Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG). De subsidie is bedoeld voor de aanleg van warmtenetten. Er is 12,5 miljoen euro beschikbaar. De door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aangekondigde subsidieregeling gaat op 1 februari 2024 open en sluit op 29 augustus 2024.

Ondernemers komen in aanmerken voor subsidie als hun project niet zonder subsidie uit te voeren is. De onrendabele top van het project mag niet lager zijn dan 25% van de subsidiabele kosten. Minimaal 60% van het vermogen dat nodig is voor warmtelevering, zal worden afgenomen door glastuinbouwondernemingen.

De subsidie is beschikbaar voor warmtecoöperaties, warmtebedrijven en warmte-infrastructuur-ondernemingen die al bezig zijn met de aanleg van een warmtenet of snel kunnen starten omdat plannen al vergevorderd zijn. Een voorwaarde die verder gesteld wordt is dat in ondersteunende warmte-infrastructuur wordt geïnvesteerd die in combinatie met het nieuwe, efficiënte warmtenet wordt aangelegd. Voorbeelden hiervan zijn koppelingen tussen warmtenetten en seizoensopslag van (hoge temperatuur) warmte.

De nieuwe subsidie combineren met de Energie-investeringsaftrek (EIA) kan. Alle eisen en voorwaarden zijn hier bij de RVO na te lezen

Bron: Groentennieuws

#glastuinbouwondernemers #subsidie #sWiG #Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw #subsidieregeling #warmtecoöperaties #warmtebedrijven #warmte infrastructuur #warmtenet #seizoensopslag #warmte #temperatuur