Gedrag glastuinder na fiscale maatregelen onzeker

ElsmanVoor u gelezen

Dat er hoge onzekerheid is over opbrengsten van fiscale maatregelen voor de glastuinbouw is niet gek, stelt staatssecretaris Aukje De Vries van Financiën.

De Vries reageerde schriftelijk op vragen van meerdere fracties in de Tweede Kamer over onzekerheid in het pakket fiscale maatregelen, onder andere voor de glastuinbouw. Zo wordt het effect van het beperken van de inputvrijstelling (wkk) en de afbouw van het verlaagde energiebelastingtarief voor glastuinbouw deels ‘hoog onzeker’ genoemd door onderzoekers.

Gedrag onzeker

Met name het gedrag van glastuinbouwbedrijven wordt onzeker genoemd. De Vries noemt dat niet opmerkelijk. “Inschattingen over toekomstige effecten gaan altijd met onzekerheid gepaard. Het komt dan ook regelmatig voor dat een raming het onzekerheidsoordeel ‘hoog’ krijgt. Verschillende andere maatregelen in het pakket Belastingplan 2024 zoals het verhogen van de vaste voet bpm, het versoberen van de oldtimersregeling mrb en enkele BOR maatregelen kregen hetzelfde oordeel.”

‘Door de Kamers gejaagd’

Met name de PVV is kritisch over de snelheid waarop wetsvoorstellen met de genoemde maatregelen voor glastuinbouw door de Kamers zijn ‘gejaagd’. Deze maatregelen hebben verregaande gevolgen voor telers en blijken nu dus ook hoogst onzeker, vindt de partij. De Vries spreekt evenwel over een evenwichtig pakket voor de glastuinbouw. Er is ook veiligheid ingebouwd, schrijft ze. “Het kabinet heeft toegezegd om in 2027 de fiscale klimaatmaatregelen voor de glastuinbouwsector tussentijds te evalueren.”

Het kabinet heeft wel geprobeerd gedrag van telers te voorspellen. Hoeveel besparing aan gas levert de hogere tarieven energiebelasting op? Daarbij gaat het kabinet uit van standaard verwachtingen dat als de energieprijs 1 procent stijgt, het verbruik 0,2 procent daalt.

Weglegeffecten

Voor de beperking van de inputvrijstelling (wkk) zal het gasverbruik bijvoorbeeld met 23 procent afnemen, is de verwachting. Daarboven is een extra gedragseffect van 20 procent ingecalculeerd voor minder productie. Daarbij gaat het ministerie onder meer uit van weglegeffecten, oftewel het vertrekken of stoppen van glastuinbouwbedrijven.

De omvang van gedragseffecten zijn onzeker, vooral op lange termijn, stelt De Vries. Zo kunnen de mogelijkheden voor verduurzaming gunstiger uitvallen of juist ongunstiger. Ook is het toekomstig gasgebruik sterk afhankelijk van bijvoorbeeld de ontwikkeling vant gas- en elektriciteitsprijzen.

Bron: Groenten & fruit

#glastuinder #fiscale maatregelen #glastuinbouw #inputvrijstelling #wkk #energiebelastingtarief #belastingplan 2024 #klimaatmaatregelen #glastuinbouwsector #gas #energieprijs #gedragseffecten #electriciteit