Budget nieuwe subsidie voor warmtenetten omhoog naar 27 miljoen

ElsmanVoor u gelezen

Het budget voor de Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG) gaat omhoog van 12,5 naar 27 miljoen euro. Dat heeft minister Adema deze week bekendgemaakt met een publicatie in de Staatscourant. De subsidie is bedoeld voor de aanleg van warmtenetten in de glastuinbouw. Aanvragen van subsidie is mogelijk tot en met 30 augustus 2024.

Tegelijk met verhoging van het budget zijn ook enkele foutjes en onduidelijkheden in de regeling gecorrigeerd. In de aangegeven berekening van de onrendabele top zaten fouten. De onrendabele top van het project mag niet lager zijn dan 25% van de subsidiabele kosten.

Uit de Staatscourant citeren we:

“Met deze wijziging is verduidelijkt op welke manier het transporttarief in het jaar t berekend moet worden (TTt). In de tabel was opgenomen dat de minimale aansluitcapaciteit 0,3 MW/ha is. Hiermee werd bedoeld dat bij een transporttarief van €30.000 per MW de aansluit-capaciteit minimaal 0,3 MW/ha moet zijn. Bij een lagere aansluitcapaciteit dan 0,3 MW/ha moet evenwel, voor de berekening van de onrendabele top, worden uitgegaan van minimaal €9.000 per hectare, zijnde het transporttarief vermenigvuldigd met de aansluit-capaciteit. Als het transporttarief hoger dan €30.000 per MW is, kan de aansluit-capaciteit dus lager dan 0,3 MW/ha zijn.

Bron: Groentennieuws

#glastuinbouw #subsidie #aansluitcapaciteit #transporttarief #SWiG #warmtenetten