EKZ: aardwarmte nog tuinbouwbron, doelstelling haalbaar

ElsmanVoor u gelezen

In 2023 produceerden aardwarmtebronnen 6,8 PJ warmte, een gelijke hoeveelheid als in 2022. Toch is de doelstelling van 15 PJ in 2030 nog haalbaar.

Dat schrijft staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Hans Vijlbrief, in een schriftelijk overleg met de vaste Kamercommissie EZK. Geothermie als warmtebron is op dit moment het meest ontwikkeld in de glastuinbouw. Van de 39 aardwarmte-doubletten levert er momenteel maar één warmte direct aan huishoudens. De rest van de doubletten levert warmte voor de glastuinbouw. Dat moet wel veranderen om meer huizen (500.000) aan aardwarmte te koppelen.

Grote projecten

Vijlbrief ziet nog altijd mogelijkheden om de doelstelling van 15 PJ te halen in 2030. Met name als twee grote projecten doorgang vinden, waaronder de vervanging van restwarmte uit de Amercentrale in Brabant. Energiebedrijf en marktleider in aardwarmte Ennatuurlijk werkt met partners aan aardwarmtewinning, onder meer voor vervangende warmte voor tuinders in Made. Vijlbrief noemt dit een groot project, net als vervanging van restwarmte in de Diemencentrale.

Verder zijn er projecten in de pijpleiding. In 2023 zijn tien aardwarmteprojecten ingediend voor SDE++. Of dat allemaal nieuwe projecten zijn, is niet duidelijk. Ook in voorgaande SDE-rondes zijn subsidies toegekend die in de realisatiefase zijn.

De minister van LNV ondersteunt de ontwikkeling van warmtenetten met de Stimuleringsregeling Warmte-instrument Glastuinbouw (SWIG), die in 2024 voor het eerst is opengesteld. Daarnaast draagt de minister van LNV bij aan het project waarmee ondernemerscollectieven in de glastuinbouwclusters met kennis ondersteund worden.

Onderzoek aardwarmte in Limburg

Het ministerie kan mogelijk dit jaar starten met onderzoek naar aardwarmte in Limburg. De glastuinbouw in Limburg heeft aardwarmte nodig voor haar energietransitie, maar stuit op bevingsrisico’s door de samenstelling van de ondergrond. Nadat in 2023 geen proefboorlocatie werd gevonden, is die er nu mogelijk wel. Daarvoor hoeft mogelijk niet geboord te worden, schrijft Vijlbrief.

Bron: Gfactueel

#glastuinbouw #aardwarmtebronnen #tuinbouw #geothermie #warmtebron #aardwarmte #restwarmte #aardwarmtewinning #aardwarmteprojecten #SDE #subsidie #warmtewetten #glastuinbouwclusters #stimuleringsregeling #warmteinstrumentglastuinbouw #ondernemerscollectieven #energietransitie