Sinds een aantal jaren worden er de nodige nieuwe typen glas gebruikt op kassen, veelal gecoat en afkomstig uit andere sectoren, zoals solar industrie of bouwsector. Over die nieuwe typen glas is nog weinig bekend voor wat betreft behoud van transmissie na een aantal jaren veroudering door zonlicht, hoge of lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid of dekwassen.
Reden voor een onderzoek door Wageningen University & Research. Daarin zijn diverse invloedfactoren op de veroudering van coatings op glas bepaald en is een concept protocol ontwikkeld voor het bepalen van de levensduur van coatings conform gebruik als kasdekmateriaal in de glastuinbouw.
Per saldo bleek veroudering beperkt, met de kanttekening dat sommige invloeden langer doorwerken dan binnen de doorlooptijd vastgesteld is kunnen worden.
Bekijk hier de onderzoeksresultaten, die inmiddels al met de producenten van glas en coatings zijn gedeeld.

Publicatiedatum: do 24 jun 2021

Bron: groentennieuws